Alle rettigheter 2019 Stavanger kirkelige fellesråd

Gudstjenesteoversikt


Her finner du oversikt over de kommende gudstjenestene i Stavangerkirkene!

Les mer

 

Gudstjenesteoversikt


Her finner du oversikt over de kommende gudstjenestene i Stavangerkirkene!

Les mer

 

Ledige stillinger


Her kan du se våre ledige stillinger!

Les mer

 

Ledige stillinger


Her kan du se våre ledige stillinger!

Les mer

 

Kirkekulturell myldring


Kulturutvalget i Stavanger kirkelige fellesråd forvalter en tilskuddsordning til åpne kulturarrangement i kirkene kalt Kirkekulturell myldring.

Les mer

 

Kirkekulturell myldring


Kulturutvalget i Stavanger kirkelige fellesråd forvalter en tilskuddsordning til åpne kulturarrangement i kirkene kalt Kirkekulturell myldring.

Les mer

 
 

Tilbud om sorggrupper

Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg – og samtidig lytte til andres erfaringer.

Les mer

 

Dåp- hva sies det ja til?

Dåp i kirken. Den lille i lang, hvit kjole bæres opp foran menigheten. Hvorfor velger vi dåp? Hvorfor inviterer vi til feiring?

Les mer