Gravplass og krematorium


Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig gravplassforvaltning i Stavanger kommune.

Vi forvalter 23 gravplasser og ett krematorium og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn.