Fellesrådet


Stavanger kirkelige fellesråd er fellesorganet for menighetene i Stavanger.


Fellesrådet har ansvar for kirkebyggene, gravplassene, personell og økonomi. Fellesrådet består av ett medlem fra hvert menighetsråd, en geistlig representant, og en representant fra Stavanger kommune. Det er for perioden 2019 til 2023 totalt 23 medlemmer i fellesrådet. Bjørg Tysdal Moe (representant fra Hinna menighet) ble valgt til leder av fellesrådet. Som daglig leder for Fellesrådets virksomhet er det kirkevergen som fremmer saker og er fellesrådets sekretær. Kirkeverge fra 01. januar 2020 er Rune Skagestad. Fellesrådets møtedatoer og referater ligger her.