Kontaktinformasjon


Stavanger kirkelige fellesråd
Besøksadresse: Klubbgata 1 se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Telefontid: mandag - fredag kl.  08.00-14.30, Julaften og nyttårsaften 08.00 – 12.00

Telefon: 51 84 04 00 
Epost: post.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Klubbgata 1, 3. etg se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Organisasjonsnummer:  976993403

Fakturaadresse: fortrinnsvis EHF: 976993403, epost: fakturamottak.stavanger@kirken.no

 

Kirkeverge

Rune Skagestad

51 84 04 00

46 50 44 77

Send epost

Ass. kirkeverge / Økonomisjef

Arne Sigurd Mossige

51 84 04 00

97 68 83 34

Send epost

Byggsjef

Rune Langeland Rimestad

51 84 04 00

91 86 48 18

Send epost

Gravplassjef

Sissel Bryne Hedland

51 84 04 00

48 11 67 99

Send epost

HR-sjef

Katrine Pedersen

51 84 04 00

99 63 22 00

Send epost

Leder av servicetorget

Elin Kras Myklebust

51 84 04 00

94 16 68 16

Send epost

Adm. leder Norsk orgelfestival

Ann-Karin Både

51 84 04 00

+47 90 21 60 88

Send epost

Domprost

Stefan Emmerhoff

51 84 04 00

90 15 50 74

Send epost

Driftskonsulent

Knut Magne Dalland

51 84 04 00

47 50 11 00

Send epost

Driftsoperatør

Kjell Dale

51 84 04 00

47 46 27 55

Send epost

IKT-rådgiver

Tore Straum

51 84 04 00

Send epost

Kommunikasjonsrådgiver

Andreas Borge Håmsø

51 84 04 00

92 65 08 95

Send epost

Personalkonsulent

Marit S. Lura

51 84 04 00

95 21 41 41

Send epost

Personalkonsulent

Olaug Mestad Slettbakk

51 84 04 00

93 65 92 96

Send epost

Prosjektleder U-kirke

Anne Margrethe Ree Sunde

51 84 04 00

99 72 18 95

Send epost

Prost

Tor Magne Nesvik

51 84 04 00

91 19 77 37

Send epost

Prostesekretær/arkivleder

Ellinor Hellestøl

92 08 79 60

Send epost

Rådgiver

Ola Ohm

51 84 04 00

40 45 13 57

Send epost

Ungdomsdiakon U-kirke

Amund Nyhammer Hosøy

51 84 04 00

92 69 68 37

Send epost

Økonomikonsulent

Harald Svelland

51 84 04 00

47 64 59 92

Send epost

Servicetorgmedarbeider (vikar)

Tore Edland

51 84 04 00

Send epost

Servicetorgmedarbeider

Siv Aanestad Haraldsen

51 84 04 00

Send epost

Servicetorgmedarbeider

Elin Hoelgaard

51 84 04 00

Send epost

Servicetorgmedarbeider

Sissel Fiksdal Kallestad

51 84 04 00

Send epost

Servicetorgmedarbeider

Arnhild Smith-Øvland

51 84 04 00

Send epost

Servicetorgmedarbeider

Liv Annette Waraas

51 84 04 00

Send epost

Servicetorgmedarbeider

Berit Mosvold Ørke

51 84 04 00

Send epost