Tilbud om sorggrupper


Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg – og samtidig lytte til andres erfaringer. Neste gruppe starter i november 2024.

Tiden etter et dødsfallet kan for mange kjennes tung og vanskelig enten døden kom brått eller etter lang tids sykeleie. Mange opplever at andres oppmerksomhet og støtte kan avta etter hvert som tiden går. Da kan det være godt å møte andre i samme situasjon. Menighetene i Stavanger samarbeider om sorggrupper der sørgende kan dele tanker, følelser og erfaringer med hverandre. Det er opp til hver enkelt hva og hvor mye en vil si, men ved å dele noen erfaringer med hverandre, kan en gi hverandre gjensidig støtte.

Neste oppstart av sorggrupper er i november 2024. Dersom du skulle ønske å snakke med prest eller diakon i mellomtiden er du velkommen til å ta kontakt med din lokale kirke. Tilbudet er gratis

Grupper for barn og ungdom driver vi i samarbeid med skolehelsetjenesten. Klikk her for å lese mer om sorggrupper for barn og ungdom.

En sorggruppe starter opp når det er 6-8 deltakere, og de møtes vanligvis 8–10 ganger. Vi prøver å sette sammen gruppene ut fra noenlunde lik erfaring og livssituasjon. Dette kan derfor føre til noe ventetid.

Sorggruppene drives i regi av Den norske kirke og er åpen for alle, uavhengig av tro og livssyn. Spørsmål knyttet til livssyn, tro og tvil tas opp når og hvis deltakerne ønsker det.

Gruppene ledes ofte av en diakon og en frivillig medarbeider som selv har erfart sorg. De har taushetsplikt.

Vi mennesker er forskjellige. Det gjør også at behovene er ulike når sorgen rammer. Noen har behov for gruppe kort tid etter dødsfallet, andre trenger å vente en tid før en begynner i gruppe.

Noen ønsker kanskje ikke å være med i en sorggruppe, men kan tenke seg en prat på tomannshånd med en som står utenfor familie- og vennekrets. Dersom du skulle ønske å snakke med prest, eller diakon, er du velkommen til å ta kontakt med din lokale kirke. Tilbudet er gratis.

Klikk her for å laste ned brosjyre om sorggrupper
 

Tilbake

Del