Kontaktinformasjon


Stavanger kirkelige fellesråd
Besøksadresse: Klubbgata 1 se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Inntil videre er kontoret stengt for fysiske henvendelser, men som alltid tar Kirkens servicetorg imot henvendelser på telefon og på epost.

Telefontid: mandag - fredag kl.  08.00-14.30, Julaften og nyttårsaften 08.00 – 12.00

Telefon: 51 84 04 00 
Epost: post.stavanger@kirken.no

Besøksadresse (For tiden stengt): Klubbgata 1 se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Organisasjonsnummer:  976993403

Fakturaadresse: fortrinnsvis EHF: 976993403, epost: fakturamottak.stavanger@kirken.no

 

Kirkeverge

Rune Skagestad

51 84 04 02

46 50 44 77

Send e-post

Ass. kirkeverge / Økonomisjef

Arne Sigurd Mossige

51 84 04 06

+4797 68 83 34

Send e-post

HR-sjef

Katrine Pedersen

51 84 04 03

99 63 22 00

Send e-post

Gravplassjef

Sissel Bryne Hedland

51 84 04 10

48 11 67 99

Send e-post

Adm. leder Norsk orgelfestival

Ann-Karin Både

90 21 60 88

Send e-post

Byggsjef

Rune Langeland Rimestad

51 84 04 07

Send e-post

Domprost

Stefan Emmerhoff

51 84 04 19

Send e-post

Driftskonsulent

Knut Magne Dalland

51 84 04 27

Send e-post

IKT-rådgiver

Tore Straum

51 84 04 13

Send e-post

Kommunikasjonsrådgiver

Andreas Borge Håmsø

51 84 04 22

Send e-post

Kontormedarbeider

Siv Aanestad Haraldsen

51 84 04 00

Send e-post

Leder av servicetorget

Elin Kras Myklebust

51 84 04 09

Send e-post

Personalkonsulent

Marit S. Lura

51 84 04 12

Send e-post

Personalkonsulent

Olaug Mestad Slettbakk

51 84 04 14

Send e-post

Prosjektleder U-kirke

Anne Margrethe Ree Sunde

99 72 18 95

Send e-post

Prost

Tor Magne Nesvik

51 84 04 29

Send e-post

Prostesekretær/arkivleder

Ellinor Hellestøl

51 84 04 21

Send e-post

Rådgiver

Ola Ohm

51 84 04 04

Send e-post

Servicetoget/post/koronavask

Arnhild Smith-Øvland

51 84 04 00

Send e-post

Servicetorgmedarbeider

Elin Hoelgaard

51 84 04 16

Send e-post

Servicetorgmedarbeider

Sissel Fiksdal Kallestad

51 84 04 17

Send e-post

Servicetorgmedarbeider

Liv Annette Waraas

51 84 04 18

Send e-post

Servicetorgmedarbeider

Berit Mosvold Ørke

51 84 04 08

Send e-post

Ungdomsdiakon U-kirke

Amund Nyhammer Hosøy

92 69 68 37

Send e-post

Økonomikonsulent

Truc Thi Hoang

51 84 04 05

Send e-post

Økonomikonsulent

Harald Svelland

51 84 04 11

Send e-post

Økonomimedarbeider

Toril Røgenes

51 84 04 15

Send e-post