Informasjon vedrørende koronavirus


Koronaviruset påvirker i disse dager hele samfunnet, både lokalt, nasjonalt og i resten av verden. 
Menighetene og gravplassvirksomheten i Stavanger følger de råd og anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet, Stavanger kommune og Stavanger biskop.

 

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Gudstjenester, begravelser, vielser, arrangementer og andre samlinger blir fortløpende vurdert i tråd med retningslinjer gitt av myndighetene. Vi følger smittevernveilederen for Den norske kirke, den kan du lese her. Informasjon om avlysninger mm. finner du på menighetenes nettsider/facebooksider.

Dåp og vielser vil vi i størst mulig grad forsøke å gjennomføre og vil kontakte de involverte direkte.

For gravplassvirksomheten finner du informasjon på Stavanger kirkelige fellesråd sin nettside.

------------------------------------

Services, funerals, weddings and other gatherings are continuously assessed in accordance with guidelines given by the authorities. Information about any cancellations can be found on the church's website / facebook pages.

To the greatest possible extent, we will attempt to have baptisms and weddings and will contact those involved directly.

For information about funerals see kirken.stavanger.no

Tilbake