Utsatt åpning av domkirken


Gjenåpningen av Stavanger domkirke var planlagt for desember 2023. Åpningen utsettes til august 2024.

Mange fine detaljer høyt oppe på østveggen av domkirken. Foto: Andreas Borge Håmsø

Fram til jubileet i 2025 gjennomføres det omfattende restaureringsarbeider både inn- og utvendig. Kirken ble stengt i mai 2020 og med tanke på gjenåpning i god tid før jubileet. Det viser  seg at noen av arbeidene er mer omfattende og trenger mer tid enn opprinnelig antatt. Det gjelder spesielt arbeider rundt kirkens hovedinngang, som restaureringen av steinportalen, universell utforming i forhallen, utvendige gravearbeider og avklaringer med vernemyndighetene. Det gjør det usikkert om hovedinngangen vil kunne brukes av publikum før sommeren 2024, noe som ville medføre begrensninger av tillatt persontall i bygget. I samråd med menigheten og kirkevergen har kommunen derfor besluttet å utsette åpningen for å kunne planlegge åpningsarrangementer med full persontall.

På de fleste arbeidsområdene går framdriften som planlagt og rehabiliteringen av katedralen skal etter planen avsluttes i slutten av 2024, altså før jubileet.

Følg gjerne med på domkirken2025.no

Tilbake

Del