Vi senker temperaturen


For å møte økte strømkostnader senkes temperaturen i byggene våre

Kirkerommet i St. Petri kirke er et av rommene som nå får lavere temperatur. Foto: Andreas Borge Håmsø

På grunn av økte strømpriser vedtok Stavanger kirkelige fellesråd i sitt møte  28.9.2022 å senke innetemperaturene.

Når et rom er i bruk anbefales 19 grader og maksimalt 20 grader. Når rom ikke er i bruk senkes temperaturen enda mer, med ikke så mye at det kan skade kunst eller instrumenter. 

Driften vil også på andre måter tilpasses slik at den totale strømbruken begrenses- men uten at det går ut over tilbudene våre.

Tilbake

Del