Digitale gudstjenestetilbud og åpne kirker


OPPDATERT 14.04.2021 Foreløpig er det ikke fysiske gudstjenester i kirkene våre, men noen har "åpen kirke" og vi har et digitalt gudstjenestetilbud!

 

Søndag 18. mars kan du få med deg en gudstjeneste fra St. Petri kirke. Foto: Andreas Borge Håmsø

Vi vil fortløpende oppdatere denne oversikten. Scroll ned for digitale tilbud. Sjekk gjerne også menighetenes nettsider.

Åpen kirke:

St. Petri kirke:
Torsdag 15. april kl. 10.30-13

St. Johannes kirke:
Søndag 18. april kl. 12-14

Hesby kyrkje:
Søndag 18. april kl. 12-1

Vi følger de til en hver tids gjeldende smittevernregler. Den norske kirke har utarbeidet en smittevernveileder den kan du lese her. Her i Stavanger kommune er de lokale reglene strengere, det kan du lese mer om på stavanger kommune sine nettsider.
 

Digitale gudstjenester søndag 18. april:

Vi sender gudstjeneste fra St. Petri kirke kl. 11 på facebook.com/kirkeneistavanger. (Du trenger ikke facebookkonto for å se den)

Følg gjerne din lokale menighet på nett og i sosiale medier!

I vårt bispedømme planlegger Nærbø kyrkje å sende gudstjenester hver søndag kl. 11 på denne youtube-kanalen og på Nærbø kyrkje sin facebookside.

Den norske kirkes facebookside vil det også sendes gudstjenester hver søndag fremover.

Tilbake