Digitale gudstjenestetilbud


OPPDATERT 10.5: Vi gleder oss over å kunne samles fysisk til gudstjeneste igjen, og vi har et fortsatt et digitalt gudstjenestetilbud!

 

Fremover vil det være direktesendte gudstjenester fra St. Petri kirke Foto: Andreas Borge Håmsø

OPPDATERT 10.05. Fra nå kan vi igjen samles inntil 100 personer på faste tilviste plasser. Sjekk gjerne gudstjenestekalenderen eller  din lokale menighets nettsider!  Vi følger de til en hver tids gjeldende smittevernregler. Den norske kirke har utarbeidet en smittevernveileder den kan du lese her. 

17. mai blir det digital gudstjeneste fra St. Petri på Domkirken og St. Petri sin youtubekanal.

Det blir også direktesendt gudstjeneste fra St. Petri søndagene fremover. Disse blir vist på Domkirken og St. Petri sin youtubekanal.

Følg gjerne din lokale menighet på nett og i sosiale medier!

I vårt bispedømme planlegger Nærbø kyrkje å sende gudstjenester hver søndag kl. 11 på denne youtube-kanalen og på Nærbø kyrkje sin facebookside.

Den norske kirkes facebookside vil det også sendes gudstjenester hver søndag fremover.

Tilbake