Gudstjenestetilbud i Stavangerkirkene


Frem til og med 18. januar vil de fleste av kirkens fysiske aktiviteter bli utsatt eller avlyst. Følg din lokale menighet for med informasjon. Begravelsesseremonier vil fortsatt gjennomføres som før med maks 50 deltakere.

 

Hillevåg kirke Foto: Andreas Borge Håmsø

Det er fortsatt mulig å gjennomføre nødvendige samlinger, da med maksimalt 10 personer. Dette blir vurdert av den enkelte menighet.

For begravelsesseremonier er det ikke endringer, der kan man fortsatt være maksimalt 50 personer.

Vi følger den norske kirkes smittevernveileder den kan du lese her. Kontakt gjerne din lokale menighet for mer informasjon.

 

Fremover vil det også være et digitalt gudstjenestetilbud: 

Flere av våre menigheter strømmer jevnlig gudstjenester, sjekk gjerne din lokale menighet.

I vårt bispedømme planlegger Nærbø kyrkje å sende gudstjenester hver søndag kl. 11 på denne youtube-kanalen og på Nærbø kyrkje sin facebookside.

Den norske kirkes facebookside vil det også sendes gudstjenester hver søndag fremover.

Tilbake