Kirkevalget 2019


3,7 millioner medlemmer er med og bestemmer, forhåndsstemming fra mandag 12. august!

 

Kirkevalget 2019 er valg av medlemmer til menighetsråd og til bispedømmeråd/Kirkemøte og finner sted 8. og 9. september 2019.

Du kan forhåndsstemme i perioden mandag 12. august – fredag 6. september 2019. Forhåndsstemming for alle soknene i Stavanger finner sted på Kirkens Servicetorg, Klubbgt. 1., 3.etasje i kontorets åpningstid 08.00-15.30 og ved Ukirke, Nygata 11, 27. august kl 14.00-17.00. I tillegg vil det være anledning til forhåndsstemming lokalt i noen av soknene, finn din menighet for mer informasjon. 

Stemmeberettigede ved valget er alle døpte medlemmer av Den norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15 år i 2019.

Du finner utfyllende informasjon om valget på kirkevalget.no, eller du kan kontakte oss på telefon 51 84 04 00.

Valglokalene er åpne søndag 8. september kl. 15.00 til 20.00 og mandag 9. september kl. 10.00 til 21.00 Valglokalene for kirkevalgene følger normalt lokalene for valgkretsene for kommune- og fylkestingsvalgene. Unntak er valgkrets Kampen og Indre Tasta hvor kirkevalget er i henholdsvis Kampen og Tasta kirke. 

Her kan du lese om valgkort og utlegging av mantall.

 

 

Tilbake