Kirkevalget 2019


3,7 millioner medlemmer er med og bestemmer, forhåndsstemming fra mandag 12. august!

 

Kirkevalget 2019 er valg av medlemmer til menighetsråd og til bispedømmeråd/Kirkemøte og finner sted 8. og 9. september 2019.

Du kan forhåndsstemme i perioden mandag 12. august – fredag 6. september 2019. Forhåndsstemming for alle soknene i Stavanger finner sted på Kirkens Servicetorg, Klubbgt. 1., 3.etasje i kontorets åpningstid 08.00-15.30 og ved Ukirke, Nygata 11, 27. august kl 14.00-17.00. I tillegg vil det være anledning til forhåndsstemming lokalt i noen av soknene, finn din menighet for mer informasjon. 

Stemmeberettigede ved valget er alle døpte medlemmer av Den norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15 år i 2019.

Du finner utfyllende informasjon om valget på kirkevalget.no, eller du kan kontakte oss på telefon 51 84 04 00.

Valglokalene er åpne søndag 8. september kl. 15.00 til 20.00 og mandag 9. september kl. 10.00 til 21.00 Valglokalene for kirkevalgene følger normalt lokalene for valgkretsene for kommune- og fylkestingsvalgene. Unntak er valgkrets Kampen og Indre Tasta hvor kirkevalget på mandag 9. september er i henholdsvis Kampen og Tasta kirke. 

Stemmekrets Valglokale søn. 8. september Valglokale man. 9. september
Buøy/Hundvåg Hundvåghallen, Austbøsvingen 54 Hundvåghallen, Austbøsvingen 54
Varden Bergeland Vgs, Vaisenhusgt. 50 Varden kirke, Egersundsgt.11
Storhaug Bergeland Vgs, Vaisenhusgt. 50 Bergeland Vgs, Vaisenhusgt. 50
Våland Kommunens adm.bygg, Olav Kyrres gt. 23 Våland skole, Schives gt. 21
Ullandhaug Hillevåg kirke, Veumveien 55 Ullandhaug skole, Hjalmar Johansens gt.13
Eiganes Kommunens adm.bygg, Olav Kyrres gt. 23 Kommunens adm.bygg, Olav Kyrres gt. 23
Kampen Kommunens adm.bygg, Olav Kyrres gt. 23 Kampen kirke, Seehusensgt. 47
Roaldsøy Hundvåghallen Austbøsvingen 54 Roaldsøy skole, Nordvikv. 23
Vassøy KUN MANDAG Vassøy kapell, Nordstrandv. 91
Gausel Gautesetehallen, Heddev. 145 Gautesetehallen, Heddev. 145
Hinna Gautesetehallen, Heddev. 145 Hinna skole, Ordfører Tveteraas gt. 11
Vaulen Hillevåg kirke, Veumv. 55 Kristianslyst skole, Skolevollen 17
Kvaleberg Hillevåg kirke, Veumv. 55 Hillevåg kirke, Veumv. 55
Tjensvoll Madlamark bydelshus, Åsta Kongsmors gt. 20 Tjensvoll kirke, Tellusv.43
Stokka Kommunens adm.bygg, Olav Kyrres gt. 23 Stokka kirke, Chr. Skredsvigs v. 23
Madlamark Madlamark bydelshus, Åsta Kongsmors gt. 20 Madlamark bydelshus, Åsta Kongsmors gt. 20
Hafrsfjord Madlamark bydelshus, Åsta Kongsmors gt. 20 Hafrsfjord skole, Madlasandnes 11
Kvernevik Madlamark bydelshus, Åsta Kongsmors gt. 20 Kvernevikhallen, Heilov. 9 
Sunde Madlamark bydelshus, Åsta Kongsmors gt. 20 Sunde skole, Sundeveien 10
Indre Tasta Vardenes skole, Gamle Dusevikv. 4 Tasta kirke, Fagerstølv. 9b
Ytre Tasta Vardenes skole, Gamle Dusevikv. 4 Vardenes skole, Gamle Dusevikv. 4

Her kan du lese om valgkort og utlegging av mantall.

 

 

Tilbake