Informasjon om begravelse og drift av gravplassene/ Information about funerals


OPPDATERT 26.02.2021 Begravelser vil fortsatt kunne gjennomføres på en verdig måte, nå åpnes det for inntil 100 deltakere. 

 

Bilde fra Lagård gravlund. Foto: Andreas Borge Håmsø

Regjeringen har nå iverksatt nye nasjonale regler knyttet til covid-19 som vil få konsekvenser for seremonier.. Deltakerantallet økes fra 50 til 100 deltakere gjeldende fra tirsdag 23.02.2021. Dette får virkning også for allerede planlagte begravelser. Våre bygninger er ulike i størrelse og sammen med den meteren vi skal holde avstand, setter det rammene for hvor mange som kan delta.

Vi har satt et styringstall for hver enkelt bygning (se under) som en kan planlegge etter.

For å sikre god gjennomføring er det viktig å planlegge begravelsen og vi oppfordrer til å tenke gjennom hvilken kategori som er aktuell

  • Åpne begravelser, der en er trygg på at det er plass til de som kommer
  • Delvis åpne begravelser der en inviterer deltakere men holder åpent for at andre kan komme og en fyller opp ledige plasser men holder seg innenfor det tallet som er satt
  • Begravelser for inviterte

De nasjonale tiltakene er satt for å begrense og bremse spredning av viruset. Vi vil bidra i denne dugnaden. I en begravelse har det til nå vært naturlig å håndhilse og gi en klem, nå må vi prøve å finne andre måter å vise omtanke og respekt. Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer. Det er viktig at vi fortsetter å holde avstand og har god håndhygiene. Her kan du lese mer i veilederen som gjelder for vårt arbeid.

Stavanger kirkelige fellesråd forvalter 23 gravplasser og ett krematorium og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å utøve vårt samfunnsoppdrag med respekt og verdighet.

 

Styringstall (antall deltakere) for Stavanger, tallene oppdateres jevnlig:

Alle til stede skal kunne holde en meters avstand. 😐
Det anbefales 2 meters avstand ved innendørs allsang/salmesang.😃
Derfor har vi nå to styringstall til hvert lokale.

OPPDATERT 26.02.2021

Kapell og kirker som brukes mest til begravelser:

Livssynsåpne kapell

Antall med 1 m avstand 😐

Antall med 2 m avstand 😃

Eiganes kapell

40

 

Krematoriet

60

 

Tjensvoll kapell

100

 

Lagård kapell

70

 

 

Kirker og kapell

Antall med 1 m avstand 😐

Antall med 2 m avstand 😃

Hetland kirke

100

 

Hundvåg kapell

45

20

Revheim kirke

100

 

Hinna kirke

100

100

Austre Åmøy kapell

40

6

 

Kirker på denne listen som brukes til begravelser, avklares som med servicetorget:

Kirker og kapell

Antall med 1 m avstand 😐

Antall med 2 m avstand 😃

Bekkefaret kirke

100

80

Gausel kirke

100

 

Hillevåg kirke

100

 

Kampen kirke

100

80-100

Madlamark kirke

100

 

Stokka kirke

100

 

St. Johannes kirke

100

 

St. Petri kirke

100

100

Sunde kirke

100

 

Tasta kirke

100

70

Tjensvoll kirke

100

 

Vassøy kapell

45

20

Varden kirke

100

50

Vardeneset kirke

100

 

Hundvåg kirke (stengt for renovering)

 

 

 

Finnøy

Antall med 1 m avstand 😐

Antall med 2 m avstand 😃

Sjernarøy kyrkje

60

40

Jørstad kyrkje

40

15-20

Halsnøy bedehus

50

20

Talgje kyrkje

40

15-20

Hesby kyrkje

85

50

Fogn kyrkje

85-100

50

 

 

 

Rennesøy

Antall med 1 m avstand 😐

Antall med 2 m avstand 😃

Askje kirke

85

35

Hausken kyrkje

100

40

Sørbø kyrkje

30

10

Austre Åmøy kapell

40

6

Utstein kloster kirke

100

80

Tilbake