Kirkevalget- Har du forslag?


I september er det valg i kirken. Hvem synes du skal stille til valg?

 

Foto: Kirkerådet

Kanskje er det deg? Kanskje du tenker på noen andre? Nå er tiden inne for å levere forslag til menighetsrådsvalget! Meld inn forslag til kandidater innen 15. april ved å kontakte din lokale menighet. Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, og som senest i 2019 fyller 18 år.

Det er også anledning til å levere inn listeforslag.
Forslag til valglister skal være underskrevet av 10 stemmeberettigede. En av underskriverne skal oppføres som kontaktperson/tillitsvalgt. Kandidater skal være oppført med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og fødselsår, samt eventuelt bosted og stilling. Listeforslaget skal ordnes i prioritert rekkefølge. Listeforslaget bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn, og minst 20 % representasjon av ungdom under 30 år. Fristen for å levere valglister er 30. april kl. 12.00.

Kirkevalget finner sted (8.-) 9. september 2019, med forhåndsstemming fra 10. august.

Du kan lese mer på kirkevalget.no

 

Tilbake