Vi søker smittevern-verter


For å ivareta smittevern og ha gode og trygge begravelses-seremonier søker vi smittevern-verter som kan være med og tilvise plass til de som deltar.

 

Foto: Kirkerådet

Til begravelser og bisettelser i regi av Den norske kirke i Stavanger søker vi etter flere personer som kan være smittevern-verter i våre kirker og gravkapell.

Smittevern-verter må:

  • Være fylt 18 år
  • Kle seg i mørke, rene klær som passer seg i begravelse/bisettelse-seremoni
  • Presentere seg/snakke med prest og begravelsesagent ved oppmøte minst 30 min før seremoni
  • Gjøre seg kjent med nødutganger og smittevernsutstyr i bygget
  • Følge instruks for smittevernvert den kan du lese her

Er dette aktuelt for deg, eller kjenner du noen det kan være interessant for? 

Kontakt oss på post.stavanger@kirken.no eller ring oss på 51 84 04 00

Tilbake