Alle rettigheter 2019 Stavanger kirkelige fellesråd

Gudstjenesteoversikt


Her finner du oversikt over de kommende gudstjenestene i Stavangerkirkene!

Les mer

 

Gudstjenesteoversikt


Her finner du oversikt over de kommende gudstjenestene i Stavangerkirkene!

Les mer

 

Pasjon i Domkirken


Planlegger du å få med deg den store forestillingen før påske?

Les mer

 

Pasjon i Domkirken


Planlegger du å få med deg den store forestillingen før påske?

Les mer

 

Ledige stillinger


Her kan du se våre ledige stillinger!

Les mer

 

Ledige stillinger


Her kan du se våre ledige stillinger!

Les mer

 
 

Søkerliste til kirkevergestillingen

Her kan du se søkerlisten til stillingen som kirkeverge i Stavanger kirkelige fellesråd.

Les mer

 

Kirkevalget- Har du forslag?

I september er det valg i kirken. Hvem synes du skal stille til valg?

Les mer

 

Kirkekulturell myldring

Kulturutvalget i Stavanger kirkelige fellesråd forvalter en tilskuddsordning til åpne kulturarrangement i kirkene kalt Kirkekulturell myldr...

Les mer

 

Tilbud om sorggrupper

Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg – og samtidig lytte til andres erfaringer.

Les mer