Påmelding til KFO
Fyll ut feltene med informasjon om barnet. De mørke feltene må fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
f.dato: (dd.mm.åååå)
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt som for eksempel matallergier, sykdommer eller annet vi bør vite om barnet.
Skole og klasse
Kan deres barn fotograferes til bruk for menighetene
(menighetsblad/brosjyrer/hjemmesider e.l.)?