Råd og utvalgMENIGHETSRÅDET

Medlemmer i Tjensvoll kirkes Menighetsråd 2015-2019:


Faste medlemmer:

Ola Skuterud - Leder

Anne Lise Øxnevad - Nestleder

Berit Elisabet Kopren
Oddbjørg Sofie Keilegavlen
Nils Andreas Høie

Inger Marie Torstrup

Kitty Marie Garborg
Vara medlemmer:
Gunhild Hammeraas

Arnhild Smith-Øvland

Wenche Berit Haugland

Karin Sylvia Molværsmyr


 

Menigheten har følgende utvalg:

 

ØKONOMIUTVALG

DIAKONIUTVALGET
TROSOPPLÆRINGSUTVALGET

GUDSTJENESTEUTVALGET

KULTURUTVALGET