Råd og utvalgMENIGHETSRÅDET

Medlemmer i Tjensvoll kirkes Menighetsråd 2015-2019:


Faste medlemmer:

Ola Skuterud - Leder

Øystein Viland - Nestleder

Berit Elisabet Kopren
Oddbjørg Sofie Keilegavlen
Frank Molaug Bolme
Nils Andreas Høie

Anne Lise Øxnevad

Inger Marie Torstrup


Vara medlemmer:
Gunhild Hammeraas

Kitty Marie Garborg

Arnhild Smith-Øvland

Wenche Berit Haugland

Karin Sylvia Molværsmyr


ØKONOMIUTVALGET

Medlemmer:
Jens Petter Aabel
Ola Skuterud
Daglig lederARBEIDSGRUPPE SOM REFERANSE FOR UNGDOMSARBEIDET

 

Medlemmer:

Inger Marie Torstrup

Berit Elisabet Kopren

 

 

DIAKONIUTVALGET

Medlemmer:

Representant fra MR

Gunvor Kulander Kvitrud
Kari Slåttå
Solvor Norås

Kitty Marie Garborg

Dorrit Kyed
DiakonTROSOPPLÆRINGSUTVALGET

Medlemmer:
Oddbjørg Keilegavlen
Sokneprest
Trosopplærer
Ellen Jårvik
Menighetspedagog

Anne-Lise Jonassen Green

Cecilie Karlstad Lønningen

Mathilde Johannssen


GUDSTJENESTEUTVALGET

Medlemmer:

Kjetil Nymark
Randi Njå

Anne Lise Øxnevad
Sokneprest
KantorMISJONSUTVALGET

 

Medlemmer:

Ola Skuterud

Sokneprest

 

 

KULTURUTVALGET

Medlemmer:
Kantor
Nils Andreas Høie
Kitty Marie Garborg
Olav Keilegavlen

Øystein Viland