Musikk og kultur

KULTURKVELD: SANGER FRA TAIZÈ

Onsdag 7. februar kl. 20

Korseminar

Per Oddvar Hildre holder åpent korseminar i Tjensvoll kirke 8.-10. juni.

BARNEKOR

For alle barn fra 1.-7. klasse. Oppstart tirsdag 16. januar!

BABYSANG

For alle barn mellom 0-12 måneder. Nytt babysang-semester starter 29. januar! ...

SMÅBARNSSANG

For barn fra 1-5 år sammen med foresatte. Oppstart 29. januar!

TELLUSKORET

FOR DEG SOM LIKER Å SYNGE! Bli med i Telluskoret