Om oss

 

 

  • Tjensvoll menighet ble opprettet 1. januar 1967
  • Fram til 1992 utgjorde Tjensvoll menighet sammen med Stokka menighet et prestegjeld (Tjensvoll prestegjeld). Fra 1997 til 2005 utgjorde Tjensvoll menighet sammen med Madlamark menighet et prestegjeld (Madlavoll prestegjeld), og tilhørte da Tungenes prosti. Fra 1. januar 2006 er Tjensvoll menighet eget prestegjeld innenfor Stavanger domprosti.
  • I 2005 bodde det 5560 personer innenfor menighetens grenser.
  • De første årene var menigheten uten egen kirke. Gudstjenestene ble da holdt i foredragssalen på Solborg Folkehøgskole.
  • Første byggetrinn av Tjensvoll kirke sto ferdig i 1978 og er tegnet av arkitekt Per Faltinsen.
  • Andre byggetrinn av Tjensvoll kirke sto ferdig i 2003 og er tegnet av arkitekt Inger-Lise Faltinsen. Utsmykningen er utført av billedkunstneren Tor Lindrupsen.


Miljøfyrtårn
 

Tjensvoll menighet var, sammen med Stokka menighet, den første menigheten i Norge til å bli sertifisert som miljøfyrtårn. Det skjedde våren 2006. Denne sertifiseringen betyr at menigheten har gått igjennom hele sin virksomhet i følge et sertifiseringsprogram med tanke på at menigheten skal drives på en mest mulig klimavennlig måte. I tillegg skal vi påvirke våre medlemmer og besøkende til å tenke igjennom sin egen hverdag og hva hver enkelt kan gjøre.

I 2009 har menigheten blitt resertifisert, så vi er til stadighet oppmerksomme på disse tingene.

Vi er stolte av å kunne være med på å gjøre vår del av ansvaret vi har for jorda vår. Vi mener dette er en selvfølgelig del av vårt forvalteransvar, som vi også kan lese om i Bibelen som tilhørende kirkens diakonale oppdrag. Derfor gjør vi så godt vi kan, og håper alle som er innom Tjensvoll kirke er med på å minne oss på dette i vår virksomhet.


Tjensvoll menighets visjon:

I Kristus – nær livet!
Under sin visjon har menigheten som mål å være en:

 

  • bekjennende
  • misjonerende
  • tjenende
  • åpen

folkekirke.​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Givertjeneste

I Tjensvoll kirke driver vi en menighet med mange ulike aktiviteter for barn, unge og voksne. Nettopp derfor trenger vi faste givere.

Kontaktperson for den faste givertjenesten i Tjensvoll menighet:
Else Rasmussen, menighetskontoret, Tellusveien 43, 4021 Stavanger.
Menighetens kontonummer er 3201 38 86864.

For å bli registrert som fast giver, og for å få redusert skatt, må du fylle ut avtaleskjema og returnere denne til menighetskontoret. Her angir du betalingsmåte, betalingshyppighet og beløp. Dette skjema kan kan du hente på menighetskontoret, eller laste ned HER.

Menigheten lønner sin egen Menighetspedagog, og til dette trenger vi støtte fra givere. Bli med og støtt dette!Menighetens misjonsprosjekt

REHABILITERING AV PRESTESKOLEN I VANGAINDRANO:Menighetsrådet vedtok på siste møtet før sommeren 2013 å gå over til et nytt misjonsprosjekt. Tjensvoll menighet skal være med på å bidra til en rehabilitering av presteskolen i Vangaindrano i Øst-Madagaskar, og med det gi studenter og lærere som lever under kummerlige forhold en bedre hverdag.
Vangaindrano er en av seks regionale presteskoler på Madagaskar og en viktig institusjon for utdanning av prester i den østlige landsdel.
Og det er behov for mange prester, for Den gassisk-lutherske kirken (FLM) er den raskest voksende i verden idag med ca. en ny menighet per uke.

Ved presteskolen i Vangaindrano er det rundt 120 studenter. Mange av studentene er gifte og har med seg familien sin. Alle disse trenger tak over hodet, og det er blandt annet dette vi skal bidra til, samt bygging av et nytt biblotek og oppussing av den gamle skolebygningen.
Rektor Takidy er en driftig mann med planer og initiativ. Han har vært rektor siden 2009 og har innen 2013 fått bygget ferdig seks hus, mens fem til var under bygging når Menighetsrådet fattet sin beslutning sommeren samme år. To av husene ble da leid ut for å skaffe kontanter til skolen.

Utfordringen nå er først og fremst å skaffe penger til å få på plass et nytt administrasjonsbygg med biblotek. Det gamle administrasjonsbygget skal brukes som gjestehus for å få leieinntekter. Lærerboligene trenger også å rehabiliteres.


Derfor er vårt bidrag viktig for å få dette arbeidet gjennomført!

Det Norske Misjonsselskap (NMS) er Norges første misjonsorganisasjon, etablert i 1842 i Stavanger. NMS er en selvstendig organisasjon innefor Den norske kirke og et redskap for å realisere kirkens misjonsoppdrag.
NMS er internasjonalt engasjert i Afrika, Sør-Amerika, Asia og Europa.
I Norge er NMS organisert i syv regioner. Flere tusen foreninger og lag for voksne, barn og unge er tilknyttet NMS. Mange hundre av landets menigheter har i dag en samarbeidsavtale med NMS.


Visjon: En levende, handlende og misjonerende kirke i alle land! 

NMS prøver å ivareta hele mennesket gjennom de tre arbeidsprogrammene:

BUDSKAP: Evangelisering og menighetsbygging
BISTAND: Diakoni og bistand
BYGGING: Lederutvikling og organisasjonsbygging