Gudstjenester i Tjensvoll kirke

 

 

27.08.2017        kl.11:00              MISJONsgudstjeneste - Reformasjon - Tema: Nåden alene

03.09.2017        kl.11:00              Presentasjonsgudstjeneste

10.09.2017        kl.11:00              Høymesse

17.09.2017        kl.11:00              JUBILEUM m/ biskopen - Reformasjonsgudstjeneste: Skaperverket er ikke til salgs

24.09.2017        kl.11:00              Familiegudstjeneste - 2 og 4-års bok

01.10.2017        kl.11:00              Høsttakkefest m/Konfirmantene og Dagsenteret

08.10.2017        kl.11:00              HØSTferie - Felles m/Bekkefaret

15.10.2017        kl.11:00              HØSTferie Reformasjongudstjeneste - Tema: Frelsen er ikke til salgs

22.10.2017        kl.11:00              Høymesse / Konf.Weekend

29.10.2017        kl.11:00              Bluesmesse - m/konfirmantene

05.11.2017        kl.11:00              Allehelgensmesse

12.11.2017        kl.11:00              Høymesse

19.11.2017        kl.11:00              Reformasjongudstjeneste - Tema: Mennesket er ikke til salgs

26.11.2017        kl.11:00              Domssøndag

03.12.2017        kl.11:00              Familiegudstjeneste - LYS VÅKEN

10.12.2017        kl.18:00              LYSMESSE

17.12.2017        kl.11:00              Musikkmesse

24.12.2017        kl.14:00              Julegudstjeneste

24.12.2017        kl.16:00              Julegudstjeneste

25.12.2017        kl.11:00              Høytidsgudstjeneste