Gudstjenester i Tjensvoll kirke

 

 

2018
Søndag 4.novmber kl.11.00 Allehelgensmesse

Søndag 11.november kl.11.00 Høymesse

Søndag 18.november kl.11.00 Høymesse

Søndag 25.november kl.11.00 Høymesse

Søndag 2.desember kl.11.00 Familiegudstjeneste-Lys Våken

Søndag 9.desember kl.17.00 Vi synger julen inn

Søndag 16.desember kl.18.00 Lysmesse

Søndag 24.desember kl.14.00 Julaftens gudstjeneste

Søndag 24.desember kl.16.00 Julaftens gudstjeneste

Søndag 25.desember kl.11.00 Høytidsgudstjeneste