Kirkelige handlinger

Vigsel

Ønsker dere å gifte dere i Tasta kirke?    Les mer...

DÅP

Dåpen - utgangspunktet for livet i troen - og i kirken    Les mer...