FORBØNN

BØNNEKASSE

I kirkens vestibyle står et bord med en bønnekasse på. Ved siden av bønnekassen ligger også noen lapper hvor du kan skrive ned din bønn og legge den ned i bønnekassen. Du kan være anonym.  Dersom du ønsker at prest eller diakon skal kontakte deg kan du skrive navnet ditt og telefonummer på bønnelappen. Bønnekassen er låst og de skrevne bønnene behandles konfidensielt.

Før søndagens gudstjeneste blir alle lappene lagt i en bønnekrukke på alteret. Under menighetens forbønn blir det bedt  samlet og generelt for det som er skrevet på lappene. Gud kjenner hver enkelt av oss og vet hva vi har bedt om. Bønnelapper som ikke er merket med navn blir makulert.

 

FORBØNN

Forbønn kan være at en person ber for deg. Forbønn kan også være å be for en annen person eller personer. Kanskje ønsker du at noen skal be for deg eller for en annen?

Ta gjerne kontakt med prest, diakon eller en annen person du har tillit til. Vi ber gjerne sammen med deg og for deg.

 

Det er også mulig å sende inn forbønnsemner på e-post. Disse vil bli behandlet på samme måte som lappene som blir lagt i bønnekassen.