Bønnemøte før gudstjenestene
Bønnemøte før gudstjenestene

Bønn for arbeidet i menigheten

På noen av gudstjenestene samles de som ønsker for å be vi for det arbeidet som drives i menigheten. Vi samles kl. 10.30 i kirken. Datoene for våren 2016 er: 

17. januar

31. januar

14. februar

28. februar

13. mars

27. mars

10. april

24. april

8. mai

22. mai

5. juni

19. juni

Det er en enkel samling, og alle er velkommen til å være med. Vi sitter i den venstre sidesalen til kirkerommet. Vi bruker menighetsbladet som utgangspunkt, og er åpen for andre bønneemner.