Ung Kirke

Gudstjenester på fredagskvelder for ungdom fra 8.klasse og oppover, med ungdomspreget tema, innhold, liturgi og musikk.

Ung Kirke, et konsept med tilpasset liturgi inspirert av Randaberg menighet.

Vi samarbeider med Vardeneset menighet, og vil arrangere Ung Kirke i begge menigheter i løpet av hvert semester.

 

Høsten 2017:

Tasta kirke

Fredag 22.september og fredag 1.desember.

 

Vardeneset kirke

 

 

Trykk på denne linken for å se andre arrangementer for ungdom og unge voksne i Stavanger bispedømme.

 

 

 


Vi trenger alltids flere ungdommer som kan hjelpe til i Ung Kirke.

Ta kontakt!

Pia Helljesen,                                                 Ingrid Øxnevad Hellang
Barne- og ungdomsarbeider                          Kateket

ph949@kirken.no                                            ih434@kirken.no
51 54 51 91                                                    51 54 51 84