Kirkevandring for femåringer

 

Hvem: Femåringer med voksenfølge

Datoer høsten 2018 kommer:
 

Tiltaket er et samarbeid mellom Tasta menighet og Vardeneset menighet.

 

Bli med på kirkevandring i Tasta kirke. Barn og foreldre får bli med på en fin bønnevandring gjennom kirkerommet.

Vi spiser felles kveldsmat for å bli litt kjent.

Vi skal også dra på rottejakt, og synge sanger sammen.

 

Se invitasjon for 2018 (kommer). 

 

Påmelding (kommer)