Babysang

Hvem: 0-1-åringer sammen med forelder.

Når:  Høstsemester september - november

         Vårsemester februar - april

        10 samlinger i løpet av semesteret

Oppstart våren 2019: 7.februar

 

Tiltaket er et samarbeid mellom Tasta menighet og Vardeneset menighet.


Babysangen inneholder bevegelsessanger, vuggesanger, kristne barnesanger og rim og regler.
Både motorikk, språk, kommunikasjon, sanser og utvikling blir stimulert gjennom babysang.


Babysangkurset koster 400 kr. Det inkluderer lunsj hver gang og en hyggelig gave.

Tidspunkt blir torsdager i ulike grupper som starter enten kl.10 og 11.30.

Vi deler i utgangspunktet inn i grupper etter alder på barnet, men vil også prøve å ta hensyn til ønsker om tidspunkt eller annet.

Til sammen vil alle gruppene ha samlinger 10 torsdager, med felles avslutning.

 

PÅMELDING HER!

 

 

 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med:

Menighetspedagog Karoline Wadseth Aase 

kw896@kirken.no

Eller på telefon 51 54 51 82