Trosopplæring i Tasta kirke

"I bevegelse" er Tasta menighets trosopplæringsplan. Planen gir rammer for god trosopplæring
for alle barn fra 0-18 år. Menighetens visjon er "En voksende menighet", og vi ønsker med dette
å gi alle barn og unge mulighet til å vokse som menneske, medmenneske og Guds barn.

 

"Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. 
For det er i ham vi lever, 
beveger oss og er til."

                                                             Apg. 17:27b-28a


Trosopplæringen i Tasta kirke har som hovedmål at barn og unge, uavhengig av funksjonsevne, skal få leve og vokse som kristne, og at alle skal få oppleve:

 

1. Gud og jeg er venner: 
Vokse i tillit og vennskap med Den treenige Gud. 

2. Tasta kirke – min kirke: 
Vokse i tilhørighet til kirkens fellesskap og identitet som døpt. 

3. Kristen tro - i bevegelse: 
Vokse i kjennskap til og erfaring med kristen tro, tradisjon og praksis. 

4. Holder troen?
Vokse med troen i de ulike fasene av livet, slik at troen også kan oppleves aktuell i møte med livets sårbarhet og utfordringer. 

 

5. Vi bryr oss! 
Vokse i og utfordres til engasjement for hverandre og jorden vår. Samtidig få oppleve at Gud og andre mennesker bryr seg om dem.Les planen i sin helhet her.