Nyheter

Kommende søndags gudstjeneste

Søndag 21. okt. kl 11.00 i Hinna kirke    Les mer...

Ny stilling som prosjektleder

Vi har fått støtte til prosjektet Åpne møteplasser for barn og unge på Hinna    Les mer...

Dåp i Hinna kirke

Her finner du informasjon om dåpsdatoer og dåpspåmelding    Les mer...

V9 KUNST I KIRKEN 16. og 18.NOV

Vekstdag for 4.klassinger, les mer for info og påmelding    Les mer...

V5 Koffor då?

Velkommen til Vekstdag for 2013-kullet! Les mer for info og påmelding.    Les mer...

Påmelding til gullkonfirmant

Invitasjon til deg som ble konfirmert i Hinna kirke i 1967 og 1968.    Les mer...

NYTT BABYSANG-KURS FRA 17.OKT

Velkommen til sangsamling og lunsj for barn 0-1-år med voksenfølge    Les mer...

Bilder fra V7 Vær beredt 2018

Et glimt fra Vekstdagen for 2.klassinger som var 15. - 20.sept    Les mer...

Leir for 5.-7.klassinger

23.-25.nov er 5.-7.klassinger invitert til leir på Himmel og Hav på Sola.    Les mer...

Junior KRIK

for barn i barneskolealder    Les mer...

Weekender for barn

Ulike kristne organisasjoner inviterer til weekend på leirsted i Rogaland    Les mer...

Midlertidig kjøring til Hinna kirke

Det er mulig å kjøre til kirken via Gamleveien (sørfra) fra Hinnakrossen    Les mer...

Kirkehilsen

Kirkehilsen fra Hinna og Gausel menighet - August 2018    Les mer...

Månedens salme

Månedens salme er 743 Velsignet være dere    Les mer...

Kalender

følg oss på facebook