Gratulerer med barnet

Velkommen til dåp

Å bære et barn til dåp
Hvem kan være fadder? Hva innebærer det å være fadder?

Valg av kirke til dåp 
Barnet blir vanligvis døpt i kirken der dere bor og den lokale menigheten gleder seg over å ta i mot dere. Her blir barnet inkludert i opplæring tilpasset alder etter hvert som barnet vokser opp.

Du kan finne menighet du sokner til ved å klikke her

Forespørsel om dåp i en av Stavangerkirkene kan fra denne siden skje elektronisk ved å gjøre som beskrevet nedenfor. For spørsmål eller ønske om å melde inn dåpen på annen måte ta kontakt med oss, Kirkens servicetorg tlf 51840400. 


Skal dåpen være i en kirke utenfor Stavanger, må det meldes oss pr. telefon I forkant må man da ha avklart dåpsdato med menighetskontoret der dåpen skal være.
Ønskes en anne dato enn de som er tilgjengelig her, ta kontakt med oss på telefon og vi vil sjekke ut muligheter. 


Slik gjør en: For å se tilgjengelig datoer for gudstjenester med dåp
klikk NY REGISTRERING i bildet nedenfor. Velg kirke og dato, og sende oss en forespørsel om dåp. En bekreftelse og med informasjon om dåpssamtale vil så bli sendt på epost etter 1-2 virkedager.
Hvis en ikke har alle opplysningene ved forespørselen om dåp, kan ytterligere informasjon legges inn på et senere tidspunkt, ved å klikke seg inn på  JEG VIL ÅPNE EN  REGISTRERING i bildet nedenfor

Mer informasjon om gudstjenesten en ønsker dåp i, kan en finne på menighetens nettside.

 

Merk at dersom man ønsker på et senere tidspunkt å endre dåpsdato må vi kontaktes på telefon. 


Velkommen til å ta kontakt ved spørsmål:
Kirkens servicetorg, tlf +47 51 84 04 00, epost: post.stavanger@kirken.no

 

 


 

Forespørsel om dåp