Gudstjenester og kultur

Velkommen til gudstjenester 

 17. desember og 

til kultur og andre arrangementer 

i Stavangerkirkene