Konfirmant 2019

Konfirmant 2019

Velkommen som konfirmant i kirkene i Stavanger!

 

KONFIRMANT 2018/2019
Brev fra den enkelte menighet med  invitasjon til menighetens konfirmasjonsopplegg vil normalt bli sendt ut i løpet av mai måned 2018. Navnelister hentes fra medlemsregisteret for Den norske kirke.
Hvis du ikke mottar et slikt brev så ta kontakt med Kirkens servicetorg på telefon 51840400, eller epost post.stavanger@kirken.no. Se gjerne også din menighets nettside for mer informasjon.

Scroll ned for Informasjon om konfirmasjonsdatoer og kontaktpersoner for din menighet!

Vi tilbyr også tilrettelagt konfirmasjonsopplegg, for mer informasjon om det kan du kontakte Jan Steinar Halås, kateket i Madlamark kirke jh664@kirken.no Du kan også laste ned et invitasjonsbrev om tilrettelagt konfirmasjon ved å klikke her.

 

Menigheter og kontaktinformasjon:

Bekkefaret

Lørd. 4. og sønd. 5. mai

Sara Loka tlf 51905965

Arne Sørås, tlf 51905963

Epost: bekkefaret.menighet.stavanger@kirken.no

www.kirken.stavanger.no/bekkefaret

 

Domkirken og St. Petri

Domkirken Lørd. 4. og sønd. 5.mai, St. Petri Sønd. 11. mai

Øivind Holtedahl, tlf 97604487

Epost: oh596@kirken.no 

www.stavangerdomkirke.no

Sølvi Irene Vinnes, Tlf. 51840882

Epost: sv273@kirken.no 

www.stpetri.no

 

Gausel

Lørd. 27. og sønd. 28. april

Anita Skretting, tlf.51810634

Epost: as656@kirken.no

www.gausel-menighet.no

 

Hafrsfjord

Lørd. 4. og sønd. 5. mai. Lørd. 11.mai

Grete Stuen Vestøl, tlf 51939254

Epost: gv222@kirken.no

www.hafrsfjord-menighet.no

 

Hillevåg

Lørd. 4. og sønd. 5. mai

Ellen Nordtun tlf.51905353

E-post: en625@kirken.no

www.hillevagkirke.no

 

Hinna

Lørd. 4. og sønd. 5. mai Lørd. 11. mai

Kirsti Melangen, Tlf. 51 90 57 78

E-post: km833@kirken.no

www.hinnakirke.no

 

Hundvåg

Lørd. 4. og sønd. 5. mai Lørd. 11. mai

Asle Valvik tlf 51 85 44 56, mobil 98 49 19 63,

E-post: av975@kirken.no

www.kirken.stavanger.no/hundvag

 

Vassøy

Sønd. 5.mai

Aslaug Austbø Tlf, 51854842

E-post: aa289@kirken.no

 

Kampen

Sønd. 12. mai

Kjersti Wee Tlf 51502413,

E-post: kw256@kirken.no eller kampen.menighet.stavanger@kirken.no

www.kampenmenighet.no

 

Madlamark

Lørd. 27. og sønd. 28. april

For tilrettelagt: Sønd. 5. mai

Jan Steinar Halås, Tlf: 51 59 93 53

Epost: jh664@kirken.no

www.madlamark-menighet.no

 

St. Johannes

Sønd. 12. mai

Aslaug Austbø Tlf, 51854842

E-post: aa289@kirken.no

www.johannes-menighet.no

 

Stokka

Lørd. 27. og sønd. 28. april

Torbjørn Hestnes, Tlf 51 91 19 92

E-post: th364@kirken.no

www.stokka.menighet.no

 

Sunde

Lørd. 27. og sønd 28. april.

Annette-Emilie Tøndel, Tlf 51594604

Epost: sunde.menighet.stavanger@kirken.no

www.sunde-menighet.no  

 

Tasta

Lørd. 27. og sønd 28. april.

Ingrid Øxnevad Hellang, tlf 51545184

Epost: ih434@kirken.no

www.kirken.stavanger.no/tasta

 

Tjensvoll

Lørd. 4. og sønd. 5 . mai

Helge Helgesen, Tlf 51599662/41309611

Epost: hh779@kirken.no

www.kirken.stavanger.no/tjensvoll  

 

Varden

Lørd. 4. og sønd. 5 mai.

Anders H. Næss Tlf. 51917142

Epost: an632@kirken.no 

www.kirken.stavanger.no/varden

 

Vardeneset

Lørd. 4. og sønd. 5. mai

Torill Rosland , tlf 51836692

Epost: tr567@kirken.no  

www.vardeneset-menighet.no  

 

Austre Åmøy

Sønd. 12. mai Torill Rosland , tlf 51836692

Epost: tr567@kirken.no

www.vardeneset-menighet.no

 

 


Del denne artikkel på e-post