Nye tider for gravferd

Nye tider for gravferd

Fra 1. oktober samkjøres seremonitidene for gravferder i Stavanger kommune.  Kl 9, 11 og 13 blir felles tidspunkt uavhengig av hvor seremonien finner sted.

-Tilbakemeldinger viser at det har tidvis vært for kort tid mellom seremonier på samme sted. Hvis man som pårørende har kommet tidlig har man måttet vente på at forrige seremoni skal bli ferdig, og det kan oppleves vondt. Det har også vært til dels store parkeringsproblemer i overgangen mellom to seremonier. For prester og organister blir det nå også mer tid til å forflytte seg fra ett seremonisted til et annet, forteller gravlundsjef Per Øyvind Skrede.


Bedre tid og samkjørte tidspunkter er også en fordel for gravferdsbyråene sier Hilde Skranefjell, daglig leder i Hafrsfjord begravelsesbyrå.

-Først og fremst er dette bra for de pårørende. Men også for oss som skal forberede seremonien betyr den ekstra tiden imellom mye. Da har vi litt mer tid til å gjøre fint i stand før de pårørende kommer. Med samme tidspunktene i hele byen er det også enklere å ha god oversikt.


Endringene vil forhåpentligvis også bli godt tatt imot blant folk flest.

-Vi tror at pårørende vil sette pris på å ha faste tidspunkter å forholde seg til og bedre tid mellom seremoniene, og vi vil fortsatt tilrettelegge best mulig i hver enkelt situasjon avslutter gravlundsjefen.
 


Del denne artikkel på e-post