Restaurering av Stavanger domkirke

Restaurering av Stavanger domkirke

Stavanger domkirke restaureres.

Stavanger domkirke og Bispekapellet skal i regi av Stavanger kirkelige fellesråd gjennomgå en grundig restaurering frem mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. Les mer.


Del denne artikkel på e-post