• Slider 3
  • Slider 2
  • Slider 1

Åpningstider for Stavanger Domkirke / Opening hours Stavanger Cathedral

ÅPNINGSTIDER FOR STAVANGER DOMKIRKE / STAVANGER CATHEDRAL
SOMMERÅPENT / OPENING HOURS

1. juni-31. august 2016 / 1. of June - 31. of August 2016

Mandag- søndag 09.00-18.00 / Monday - Sunday 09.00-18.00

Kirken vil på enkelte dager være stengt i perioder pga. av gudstjenester og kirkens aktiviteter.
The cathedral will some days be closes due to services and other church activities.

Aktuelt

Kulturkalender


Interne nettsider

Les mer om...

Seremonitider for begravelser og bisettelser.(se veibeskrivelse)

   Les mer...

Dåp

   Les mer...

Konfirmasjon 2017

       Les mer...

Søk på gravplasser og seremonier